Profiel Anima Care

Verklaring inzake environmental, social & corporate governance (“ESG”)

Anima Care neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ernstig. Zij heeft een ESG werkgroep opgericht die belast is met de uitvoering van de ESG strategie en die erop toeziet dat de doelstellingen daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Anima Care streeft naar een continue verbetering van de kwaliteit van haar dienstverlening en van haar werkprocessen. Maatregelen die de medewerkers ten goede komen, staan hoog op de agenda. Anima Care wil haar medewerkers een goede werkplek bieden waar mensen vertrouwen hebben in het management, trots zijn op hun job en plezier beleven op het werk. Om dit verder kracht bij te zetten heeft Anima Care begin 2020 samen met het Great Place to Work Institute een grootschalige bevraging van haar medewerkers uitgevoerd waarbij gepeild werd naar hun tevredenheid. De resultaten van deze enquête bepalen de accenten van het HR-beleid van morgen.

Anima Care is begaan met ecologie en neemt dan ook maatregelen ter beperking van haar impact op het milieu. Zij is veelal zelf eigenaar en ontwikkelaar van de gebouwen waarin zij haar zorgcentra uitbaat. 8 van de 22 zorgcentra zijn volledige nieuwbouwsites die Anima Care recent zelf heeft ontwikkeld. Bij de realisatie van deze gebouwen werd getracht om de impact van de uitbating van deze zorgcentra op het milieu zo beperkt mogelijk te houden, o.a. door het installeren van fotovoltaïsche cellen, warmtekrachtkoppeling, een ventilatiesysteem van het type D (pulsie/extractie met warmtewisselaar), energieperformant buitenschrijnwerk, grondige isolatie van gevels en daken en regenwaterrecuperatie. Bovendien is elk van deze gebouwen voorzien van een gebouwenbeheersysteem dat het elektriciteitsverbruik, de verwarming, de koeling, de zonnewering en andere technische installaties optimaal aanstuurt.

Anima Care zal in 2020 een klimaatvisieplan opstellen voor haar Vlaamse woonzorgcentra. De bedoeling is om voor deze voorzieningen over een tijdspanne van 10 jaar de CO² uitstoot te verminderen met meer dan 20% door o.m. verder te investeren in milieuvriendelijke installaties en hernieuwbare energiebronnen maar ook door personeel en bewoners nog meer te sensibiliseren voor het milieu. Eenvoudige maatregelen zoals het niet verwarmen van ongebruikte ruimtes en het doven van verlichting wanneer deze niet vereist is, kunnen immers reeds een grote vermindering aan CO² uitstoot opleveren. De implementatie van het klimaatvisieplan zal in 2021 van start gaan.

Anima Care heeft een professionele bedrijfsorganisatie met de nodige rapporterings- en controlemechanismen zoals toegelicht in het administratief basisdossier.